Przewiń do aktualności

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Radniecka Sawicka Kancelaria Radców Prawnych s.c.

ul. Strzelecka 49

61-846 Poznań

NIP: 7831764577
REGON: 368245015

 

Adres strony internetowej naszej Kancelarii to: http://rs-kancelaria.pl

 

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wiąże się z pozyskiwaniem przez Kancelarię żadnych danych użytkowników pozwalających bezpośrednio na ustalenie ich tożsamości. Nie podejmujemy też żadnych dodatkowych działań zmierzających do ustalenia tej tożsamości.

 

Ciasteczka

Stosujemy jednak cookies – niewielkie pliki, które są przesyłane do urządzenia użytkownika podczas przeglądania naszej strony. Mogą one dostarczyć nam informacji o adresie IP użytkownika, nazwie domeny, typie systemu operacyjnego użytkownika oraz typie przeglądarki. Pliki te w żaden sposób nie pozwalają nam jednak ustalić tożsamości użytkowników. Stosujemy następujące rodzaje cookies:

  • cookies sesyjne (tymczasowe) – umożliwiające poprawne przekazywanie treści naszej strony internetowej na Państwa urządzenie końcowe; zawierają one wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację danej sesji;
  • standardowe cookies Google Analytics – pozwalające na mierzenie ruchu na naszych stronach oraz badanie preferencji użytkowników (np. które z elementów naszej strony cieszą się największym Państwa zainteresowaniem) – więcej informacji o tym narzędziu możesz uzyskać na stronie https://policies.google.com/technologies/types?hl=pL

 

Formularz kontaktowy

W przypadku nawiązania z nami kontaktu i przekazania nam informacji stanowiących Państwa dane osobowe, zobowiązani jesteśmy, zgodnie z obowiązującym prawem, udzielić Państwu informacji odnoszących się do przetwarzania przez nas tych danych. Znajdą je Państwo poniżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADNIECKA SAWICKA Kancelaria Radców Prawnych s.c., ul. Strzelecka 49, 61 – 846 Poznań.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu:

– wykonania usługi prawnej,

– informowania o wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy, a także w celu wysyłania alertów prawnych,

– rekrutacji i zatrudnienia,

– marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe,

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz.U.2017.1870 t.j.

 

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

 

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy
(nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania) lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane nam dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

 

Komu przekazujemy dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego, prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 

Informujemy, że Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry