Przewiń do aktualności

Kim jesteśmy?

Agnieszka Radniecka

Radca prawny.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

tel. + 48 600 150 659
a.radniecka@rs-kancelaria.pl

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.

 • Uczestniczyła w wielu projektach obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników, w tym nieruchomości, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, przeprowadziła kompleksowe audyty prawne podmiotów gospodarczych (due diligence).
 • Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej, tj. prawie własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, nazwy geograficzne), prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie nowych technologii.
 • Doradza w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, bada prawidłowość nabywania / łączenia spółek, występuje przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji, reprezentuje Klientów w postępowaniach antymonopolowych, doradza w zakresie stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa prasowego, prawa reklamy (prawo mediów).
   

Marta Sawicka

Radca prawny.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

tel. +48 609 732 952
m.sawicka@rs-kancelaria.pl

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym oraz prawem handlowym, w związku z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

 • W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się tworzeniem, przekształceniami, łączeniem spółek prawa handlowego, nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw oraz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, a także doradzała w procesach inwestycyjnych;
 • Uczestniczyła w badaniach due dilligence oraz opracowywaniu koncepcji restrukturyzacji podmiotów gospodarczych;
 • Obsługiwała podmioty działające w obszarze prawa nieruchomości, lokalowego i mieszkaniowego, w tym deweloperów oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
 • W ramach bieżącej obsługi, sporządza, opiniuje i negocjuje umowy handlowe z kontrahentami, udziela porad w sprawach związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorców, doradza przedsiębiorcom w regulowaniu stosunków pracowniczych. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Ewa Wesołowska - Nowak

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

W Kancelarii jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów, analizę dokumentów, tworzenie procedur, szkolenia oraz wdrażanie systemów ochrony danych osobowych.

 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji z Archiwistyką oraz Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie.
 • Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada Certyfikat Pełnomocnika i Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 akredytowany przez DEKRA Certyfication Sp. z o.o. oraz certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Informacji ISO/IEC 27001:2007 akredytowany przez LL-C Polska.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pomagając zarówno podmiotom prywatnym jak i publicznym w dostosowaniu się do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełniąc funkcję ABI-ego.

Z doświadczenia wiemy, że każdą sprawę należy traktować wielowymiarowo. Wierzymy, że praca zespołowa i wykorzystanie wiedzy współpracujących specjalistów różnych dziedzin pozwalają na prowadzenie nawet najbardziej złożonych procesów. Stale współpracujemy z aplikantami radcowskimi oraz radcami prawnymi. Świadcząc usługi naszym Klientom współpracujemy z uznanymi firmami doradczymi, rzeczoznawcami oraz doradcami podatkowymi. Znajomość specyfiki działalności naszych Klientów pozwala nam zaproponować konkretne rozwiązania problemów prawnych.

W dzisiejszych czasach specjalizacja jest koniecznością,

a także gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług. Jesteśmy kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. Zdajemy sobie sprawę jak ważne w biznesie jest wsparcie klienta ze strony specjalistycznej oraz nastawionej na rozwój kancelarii prawnej. My także jesteśmy przedsiębiorcami i doskonale wiemy, z jakimi problemami musi borykać się nowoczesna firma (niezależnie od skali prowadzonej działalności). Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania biznesu – od doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez obsługę podczas bieżącego funkcjonowania podmiotu, aż po jego ewentualną likwidację.

Kompetencje i doświadczenie zdobyte w naszej dotychczasowej pracy gwarantują najwyższą jakość świadczonej przez naszą Kancelarię pomocy prawnej – zarówno w ramach stałej obsługi, jak i realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych.

Trafnie rozpoznajemy zagrożenia
Rozwiązujemy problemy i zapobiegamy im na przyszłość
Zapewniamy bezpieczeństwo
Stale podnosimy poprzeczkę

W codziennej pracy wykorzystujemy środki komunikacji elektronicznej, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, aby zapewnić bieżący kontakt, szybką obsługę oraz dostęp do informacji.

Dlaczego my?

Chętnie podejmujemy się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, a także doświadczenia związanego z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko z zakresu prawa, lecz również z zakresu zarządzania i ekonomii.

Przewiń do góry