Przewiń do aktualności

Reklama i media

Prawo Reklamy

(a szerzej Prawo Marketingu) jest ważną specjalizacją naszej Kancelarii.

W ramach swojego wieloletniego doświadczenia w tej branży zapewniliśmy bezpieczeństwo prawne wielu lokalnych i ogólnopolskich akcji promocyjnych oraz znacznej liczbie projektów reklamowych.

W ramach oferowanych usług z dziedziny prawa reklamy zapewniamy wsparcie producentów, usługodawców, dystrybutorów, agencji marketingowych oraz domów mediowych w następującym zakresie:​​

 • projektowanie kampanii reklamowej pod kątem prawnym z uwzględnieniem opiniowania materiałów reklamowych w różnych środkach masowego przekazu,​​
 • obsługa prawna akcji promocyjnych – konkursy, sprzedaże premiowe, programy lojalnościowe – obejmująca analizę prawną i podatkową akcji, doradztwo na etapie projektowania akcji, przygotowywanie regulaminów promocji i inne,​​
 • audyt wzorów regulaminów stosowanych przez klientów, m.in. pod kątem klauzul niedozwolonych​​
 • prawo nieuczciwej konkurencji oraz prawo nieuczciwych praktyk rynkowych – doradztwo w zakresie możliwych prawnie działań reklamowych, jak również obrona dóbr osobistych i majątkowych w razie naruszenia przez inne osoby lub podmioty marki lub dobrego imienia klienta​​
 • zapewnienie ochrony w zakresie własności intelektualnej w reklamie​​
 • wdrażanie i prowadzenie skutecznej polityki ochrony danych osobowych, w szczególności wdrożenie RODO​​
 • prawo podatkowe w reklamie i promocjach, w tym w zakresie PIT, CIT i VAT​​
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa reklamy i marketingu.​​

Prawo Mediów

w szerokim znaczeniu obejmuje prawo prasowe, prawo Internetu i prawo reklamy. ​

Z uwagi na to, iz przepisy w zakresie prawa mediów rozrzucone sa po licznych aktach prawnych, przeciętny przedsiębiorca zazwyczaj nie jest w stanie poruszać się sprawnie w tym obszarze.

Świadczymy usługi między innymi w poniższych obszarach: ​

Prawo prasowe​

 • sporządzamy opinie prawne na gruncie prawa prasowego, ​
 • prowadzimy korespondencję z wydawcami, redaktorami naczelnymi oraz dziennikarzami, prowadzimy ocenę materiałów prasowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, w tym w zakresie kolizji danego materiału z dobrami osobistymi osoby, do której dany materiał się odnosi, przygotowujemy sprostowania i odpowiedzi prasowe, reprezentujemy w sporach sądowych przeciwko dziennikarzom, redaktorom naczelnym i wydawcom,​

Prawo Internetu​

 • pomagamy chronić wizerunek w Internecie, w tym w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy; ​
  interweniujemy u operatorów serwisów, ​
 • występujemy z roszczeniami do sądów powszechnych w związku z naruszeniem dóbr osobistych w publikacjach elektronicznych, ​
  reprezentacja przed sądami polubownymi w sporach dotyczących domen internetowych.​

Prawo reklamy

 • oceniamy reklamy pod kątem zgodności z przepisami prawa, ​
 • prowadzimy spory sądowe związane z reklamą, ​
 • sporządzamy opinie prawne na gruncie prawa reklamy, ​
 • doradzamy w zakresie reklamy produktów objętych szczególną reglamentacją np. leków, alkoholu czy wyrobów tytoniowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami.


 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry