Przewiń do aktualności

e-doręczenia od 1 lipca 2021

23.06.2021 - Marta Sawicka

Od 1 lipca 2021 roku zaczynają obowiązywać niektóre przepisy ustaw o tzw. e-doręczeniach. (ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych) Przepisy, które wchodzą w życie od drugiego półrocza 2021 roku, stanowią I etap zmian w tym zakresie, kolejne zmiany mają wejść w życie od 1 października 2021 roku.

Nowe przepisy wprowadzają doręczenia elektroniczne jako podstawowy sposób komikowania się z organami administracji (podmiotami publicznymi). Zasadą będzie doręczanie pism przez organy administracji na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, a w przypadku gdy adres do doręczeń elektronicznych nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, doręczenie korespondencji następuje na adres do doręczeń elektronicznych, z którego podmiot niepubliczny nadał korespondencję.

Jeśli doręczenie elektroniczne będzie niemożliwe, organ będzie mógł skorzystać z doręczenia za pokwitowaniem przez wyznaczonego operatora z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej. Wówczas, organ wyśle pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (aktualnie jest nim Poczta Polska), a operator przekształca dokument elektroniczny w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata. Przekształcenie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej na każdym etapie realizacji usługi.

Adresat może jednak wnieść o doręczenie mu pisma w formie papierowej. Ustawa przewiduje też kilka wyjątków, w których doręczenia należy dokonać w formie papierowej.

Adresu elektronicznego nie należy utożsamiać z adresem e-mail. Adres elektroniczny ma bowiem zapewnić możliwość identyfikacji konkretnego podmiotu. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie nadawał adresy elektroniczne i tworzył ich rejestr.

Adres elektroniczny zostanie przydzielony na wniosek, a dla określonych podmiotów (w tym zarejestrowanych w CEIDG i KRS) – automatycznie.

Najbliższe miesiąca pokażą, jak szybko organy i obywatele nauczą się korzystać z nowych doręczeń. W kolejnym kroku obowiązek posiadania elektronicznych skrzynek obejmie profesjonalnych pełnomocników.

Wejście w życie kolejnych przepisów ustawy ma nastąpić z dniem 1 października 2021 roku i nie będą to ostatnie zmiany, które planowane są na kolejne lata.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry