Przewiń do aktualności

Od 1 kwietnia 2024r.  nowe zasady dotyczące wózkowni, balkonów, loggii oraz izolacyjności akustycznej lokali

09.01.2024 - Marta Sawicka

Nowe wymogi zostały wprowadzone w  nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem zmian jest zapewnienie komfortu mieszkańcom, ora wyeliminowanie nagannych praktyk tzw.  „patodeweloperki”. Ustawodawca wprowadził nowe przepisy dotyczące pomieszczenia wózkowni, balkonów i loggii oraz izolacyjności akustycznej lokali. 

Balkony i loggie

Głównym celem tej zmiany są budynki z dużą liczbą balkonów, które umieszczone są na jednej płycie balkonowej, a oddzielone włącznie np. ażurowymi niskimi ściankami. Podobnie jest z loggiami, które sąsiadują ze sobą, ale przedzielone są jedynie np. ażurową przegrodą. Takie rozwiązania nie zapewniają komfortu mieszkańcom, stąd też zdecydowano się wprowadzić nowe przepisy.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować pomiędzy tymi balkonami odpowiedną przegrodę. Przegroda powinna mieć odpowiednią wysokość (co najmniej 2,2 m mierzoną od poziomu posadzki balkonu) oraz szerokość (wynoszącą co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – min. 2 m). Przy ustalaniu szerokości przegrody należy uwzględnić barierkę na balkonie – tzn. szerokość przegrody powinna wynosić tyle, ile głębokość balkonu pomniejszona o szerokość balustrady. Przegroda powinna być pełna, czyli nie powinno być w niej np. otworów.

Taka przegroda powinna także charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc., dzięki czemu, w ocenie projektodawcy, taka przyciemniona przegroda (np. szklana, luksfery) da poczucie odizolowania od sąsiadów.

Wózkownie

W przypadku pomieszczenia wózkowni, trzeba zauważyć, że w budynkach często nie przewiduje się specjalnych pomieszczeń do przechowywania rowerów i wózków, które faktycznie przechowywane są na klatkach schodowych, stwarzając zagrożenie podczas ewakuacji. W tym celu zdecydowano się wprowadzić obowiązek wykonania wózkowni wewnątrz budynku lub na terenie nieruchomości, na której znajduje się inwestycja.

Obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni min. 15 m2 na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych powstanie po 1 kwietnia 2024 r. Pomieszczenie takie powinno znajdować się blisko wejścia do budynku, lecz może także znaleźć się na kondygnacji podziemnej, pod warunkiem, że jest do niej dostęp (przy pomocy windy, w której zmieści się zarówno rower, jak i wózek, albo pochylni). Zamiast wózkowni dopuszczono możliwość wykonania odrębnego budynku gospodarczego, wiaty lub altany o powierzchni min. 15 m2.

Izolacyjność akustyczna

Zmiany w zakresie izolacyjności i akustyki mają na celu podwyższenie komfortu akustycznego w mieszkaniach.

Ustawodawca dodał nowe wymaganie w zakresie izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej, która ma wynosić przynajmniej 37 dB.

Ponadto w par. 326 dodano nowy ust. 4a, w którym wskazano, że jeśli budynek jednorodzinny składa się z 2 lokali mieszkalnych, przegrody znajdujące się między nimi (stropy, ściany) muszą spełniać wymagania jak dla lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Oznacza to, że w przypadku budynku jednorodzinnego, w którym wyodrębniono 2 lokale mieszkalne, wszystkie wewnętrzne ściany i stropy spełniają wymagania jak dla np. dwupoziomowego mieszkania w bloku, czyli mają izolacyjność akustyczną jak dla ścian i stropów wewnętrznych w mieszkaniu. 

 

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 8), 9) i 10)  rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r., poz. 2442), z zakresie §  95a, § 98a, § 326 ww. rozporządzania.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry