Przewiń do aktualności

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

27.02.2018 - Marta Sawicka

Od zeszłego roku trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Ustawa dotyczyć ma wyłącznie nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i ma usprawnić proces przekształcania użytkowania w prawo własności nieruchomości. Przedłużanie procesów przekształcania nieruchomości dotyczy przede wszystkim nieruchomości, na których posadowione są budynki wielolokalowe. Bowiem sprzeciw chociażby jednego z współużytkowników wieczystych powoduje konieczność rozstrzygnięcia przez Sąd o wyrażeniu zgody na przekształcenie, które stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd, co nie dość że wydłuża procedurę, to nie przesądza o efektywności przekształcenia.

W związku z tym postanowiono, aby w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne (w tym, również zabudowanych domami jednorodzinnymi), dokonać przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy samego prawa. Przekształcenie miałoby nastąpić z dniem wskazanym w ustawie ( w obecnym projekcie jest to 1 lipca 2017 roku). Ustawa zakłada odpłatność przekształcenia, w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (1% wartości nieruchomości) obowiązującej w dniu przekształcenia wskazanym w ustawie przez okres 20 lat (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub 33 lat, przy czym opłata może zostać rozłożona na raty. Zachowane zostanie natomiast prawo do bonifikaty, podobnie jak w obecnie obowiązującej ustawie.

Podmiot będący dotychczas właścicielem przekształcanej nieruchomości ma wydawać zaświadczenia, które mają stanowić podstawę do zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości.

W projekcie ustawy przewidziano również likwidację możliwości ustanawiana prawa odrębnej własności lokalu, do którego przynależy udział w użytkowaniu wieczystym.

Prace nad projektem trwają. Początkowo projekt budził wiele zastrzeżeń m.in. ze strony samorządów, które boją się utraty dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste, ale również z powodu nieprecyzyjnych definicji m.in. dotyczących nieruchomości, które mogą zostać przekształcane. Stąd przedłużający się okres procedowania nad ustawą. W związku z tym data przekształcenia, wskazana w projekcie  – 1 lipca 2017 roku, zostanie zmieniona na pewnie nie wcześniejszą niż z II kwartału 2018 roku.

 

Informacje zawarte w tym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji na omawiany temat prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry