Przewiń do aktualności

Rewolucja w unijnych znakach towarowych – ważny krok w nowoczesność

30.10.2017 - Agnieszka Radniecka

Z dniem 1 października 2017 r. zniesiono wymóg przedstawiania graficznego unijnych znaków towarowych oraz wprowadzono nowe typy ww. znaków.

Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku jest wyjściem naprzeciw rozwijających się usług w zakresie identyfikacji, w tym wizualnej lub dźwiękowej, przedsiębiorców czy spółek. Europejscy przedsiębiorcy otrzymali nowe narzędzia, dzięki którym mogą wykorzystywać nowoczesne techniki zapisu do oznaczania własnych towarów i usług, a co więcej,  skutecznie te nowoczesne oznaczenia chronić.

Obecnie typy unijnych znaków towarowych to:

  • Słowo
  • Kolory (jeden kolor lub kombinacja kolorów)
  • Obrazowe (graficzne)
  • Dźwięk
  • Przestrzenne
  • Ruch
  • Pozycyjne
  • Multimedia
  • Wzór
  • Hologram

​​Dopuszczono pewne typy znaków towarowych, które mogą być przedstawiane wyłącznie w formie elektronicznej i ułatwiono w ten sposób proces zgłaszania unijnych znaków towarowych, które nie mają charakteru wizualnego (znaki dźwiękowe), lub zawierają ruchome obrazy (znaki ruchowe), ponieważ zamiast polegać na przedstawieniach graficznych, do ich odtwarzania można wykorzystać urządzenia elektronicznie.

Zniesiono obowiązek dodawania opisu do wszystkich typów znaku towarowego, w myśl zasady „dostajesz to, co widzisz” („What you see, is what you get)”, Opis jest opcjonalny w odniesieniu do znaku pozycyjnego, wzoru, koloru (kombinacji kolorów) i znaku ruchomego. Opis musi zgadzać się z przedstawieniem i nie rozszerzać jego zakresu.

Jednym nowych typów znaków towarowych są znaki multimedialne, zdefiniowane jako „znak towarowy składający się z obrazu i dźwięku lub obejmujący obraz i dźwięk”.

Podkreślić należy, iż nadal obowiązuje kilka wymogów związanych z przedstawianiem unijnego znaku towarowego. Forma przedstawienia musi umożliwiać wykorzystanie ogólnie dostępnych technik, aby umożliwić odtworzenie w rejestrze w jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny sposób. Co więcej, niedozwolone są próbki i okazy.

 

(Informacje zawarte w tym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji na omawiany temat prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry