Przewiń do aktualności

Sygnalizujemy: Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika

08.07.2021 - Agnieszka Radniecka

Od jakiegoś czasu trwają prace nad zmianami w kodeksie pracy w zakresie BHP, w szczególności w zakresie możliwości prewencyjnej weryfikacji przez pracodawcę trzeźwości pracowników.

Dotychczas przepisy prawa pracy zobowiązywały pracodawców do zapewnienia w zakładzie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z drugiej strony pracodawca, podejrzewając, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, ryzykował odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych, prawa do prywatności, czy zasad ochrony danych osobowych. W ostateczności pozostawało wezwać w powyższym celu Policję, która często wskazywała, iż nie ma podstaw prawnych do przeprowadzania badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających w organizmie pracownika.

Pracodawca nie miał także podstawy prawnej do niedopuszczenia do wykonywania pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się z stanie po użyciu środków odurzających lub że takie środki dany pracownik używał w czasie pracy.

Powyższe ma się zmienić. Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 17 maja 2021r. (nr projektu UD211). Przedmiotowy projekt ma na celu:

  • stworzenie podstaw prawnych dla pracodawcy wprowadzenia i przeprowadzenia prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;
  • określenia zasad przeprowadzenia takiej kontroli;
  • stworzenia podstaw prawnych do niedopuszczenia pracownika pod wpływem alkoholu czy jakichkolwiek środków odurzających do pracy;
  • wprowadzenie możliwości odpowiedniego zastosowania wskazanych rozwiązań do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;
  • uzupełnienie katalogu przesłanek uzasadniających nałożenie na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej o przypadki stawienia się do pracy po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie takiego środka w czasie pracy.

Wprawdzie na powyższe zmiany trzeba jeszcze poczekać, jednak wydaje się, że ze względu na fakt, iż wyżej wskazane zmiany są bardzo potrzebne, proces legislacyjny nie będzie się przeciągał. Obecnie projekt został skierowany do opiniowania. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021r.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry