Przewiń do aktualności

Własność intelektualna: Nowe postępowanie odrębne w KPC

30.06.2020 - Agnieszka Radniecka

Dnia 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie kolejna, długo oczekiwana, nowelizacja k.p.c. W sprawach własności intelektualnej tj. sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw na dobrach niematerialnych nowelizacja procedury cywilnej wprowadza odrębne postępowanie – postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Wprowadza się nowe sądy. Po wejściu w życie zmian wyłącznie właściwy w wyżej wskazanych sprawach będzie sąd okręgowy – sąd własności intelektualnej (taki sąd będzie m.in. w Poznaniu), a ponadto Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawach dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Wprowadza się tzw. przymus adwokacko – radcowsko – rzecznikowski w sprawach własności intelektualnej powyżej 20 tys. zł. Regułą będzie obowiązkowe zastępstwo przez profesjonalnych pełnomocników. Sąd może zwolnić z wyżej wskazanego przymusu na wniosek lub z urzędu, gdy okoliczności sprawy nie będą uzasadniały udziału profesjonalnego pełnomocnika, a ponadto w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekroczy 20 tys. zł.

Nowelizacja wprowadza także nowy katalog spraw własności intelektualnej.

W sprawach własności intelektualnej przepisy o postępowaniach odrębnych (nakazowym, pracowniczym, upominawczym) będą miały zastosowanie w zakresie, w którym nie będą sprzeczne z przepisami regulującymi to postępowanie.

W sytuacji trudności ze ścisłym udowodnieniem wysokości żądania sąd będzie mógł zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Wprowadzony zostaje pakiet trzech wzajemnie uzupełniających się środków prawnych, służących zdobywaniu informacji o faktach naruszeń prawa i wspomagających ochronę prawa podmiotowego dochodzonego w postępowaniu tj. „zabezpieczenie środków dowodowych”, „wyjawienie lub wydanie środka dowodowego” oraz środek w postaci „wezwania do udzielenia informacji”.

Powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego będzie dopuszczalne, jeżeli obejmie żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Powództwo o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ma zapobiec natomiast ponoszeniu kosztów poprzedzających proces inwestycyjny, które mogą okazać się na późniejszym etapie bezużyteczne w sytuacji, gdy dana działalność naruszałaby ww. prawa własności intelektualnej.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry