Przewiń do aktualności

Zmiany k.s.h. w zakresie dywidendy

19.03.2019 - Marta Sawicka

Ustawa zmieniająca kodeks spółek handlowych, która weszła w życie z początkiem marca, zawiera regulacje w zakresie dywidendy.

W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje uregulowanie dotyczące dnia dywidendy, tj. dnia, wg którego ustala się listę wspólników, którym należy się dywidenda za poprzedni rok obrotowy. Zasadniczo, dzień dywidendy powinien być ustalony w terminie 2 miesięcy od podjęcia uchwały
o podziale zysku. Jeśli jednak dzień dywidendy nie zostanie wskazany w uchwale wspólników, wówczas uznaje się, że dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Natomiast, jeśli uchwałą nie zawiera terminu wypłaty dywidendy, wypłata nastąpi wówczas niezwłocznie po dniu dywidendy.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości żądanie przez Spółkę zwrotu nadpłaconej dywidendy wspólnikowi. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli wspólnikowi została udzielona zaliczka na poczet dywidendy, po czym okazało się, że zysk spółki w danym roku obrotowy był niższy od wypłaconych zaliczek, a w skrajnym przypadku spółka wygenerowała stratę. Jeśli na podstawie tych błędnych prognoz wspólnikowi została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy w wyższej wysokości niżby wynikało to z uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, wówczas spółka może żądać od wspólnika różnicy wynikającej z uchwały o podziale zysku i wypłaconej wcześniej zaliczki lub w całości – w przypadku osiągnięcia przez spółkę straty.

Nowe przepisy na pewno regulują sytuacje, które zdarzały się często, a brak odpowiednich przepisów oraz postanowień umów spółek w tym zakresie, pozwalał na różne interpretacje i różną praktykę, co prowadziło do sporów między wspólnikami, a spółką.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry