Przewiń do aktualności

Zmiany w kodeksie spółek handlowych – rezygnacja członka zarządu

06.03.2019 - Marta Sawicka

 

Z dniem 1 marca 2019 roku weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych, m.in. sposób składania rezygnacji przez ostatniego członka zarządu.

Zmiana dotycząca składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu stanowi odpowiedź na sytuacje, w których zarząd spółki rezygnował, a wspólnicy spółki nie byli świadomi, że organ jest nieobsadzony.

Dotychczas bowiem, rezygnację z funkcji członka zarządu, były składane zarządowi, w rezultacie czego jedyny członek zarządu rezygnację mógł złożyć „do szuflady”, często nawet nie dokonując odpowiednich zmian w KRS.

Zgodnie z nowymi przepisami, jedyny członek zarządu składa swoja rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Zaproszenie na zgromadzenie musi zawierać oświadczenie członka zarządu o jego rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Przepis art. 202 § 6 k.s.h. nie jest bezwzględnie obowiązujący, a więc umowa spółki może ten zakres normować w sposób odmienny.

Powyższe zmiany dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Analogiczne zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących spółki akcyjnej. Jedyny członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Natomiast jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, rezygnujący członek zarządu zobowiązany jest zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie. Statut spółki może odmiennie regulować taką rezygnację.

Powyższe przepisy uzależniają zatem skuteczność rezygnacji ze zwołaniem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w celu uniknięcia sytuacji, w której wspólnicy nie są świadomi zmian w zarządzie spółki.

Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy musi natomiast zostać zwołane zgodnie z przepisami kodeksu lub umowy/statutu spółki.

Kolejne zmiany w k.s.h. zostaną omówione w następnych wpisach.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry