Przewiń do aktualności

zmiany w ksh – głosowanie pisemne

10.03.2019 - Marta Sawicka

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 1 marca 2019 roku, wprowadziła również możliwość głosowanie pisemnego (tzw. głosowanie obiegowe) w sprawie uchwał podejmowanych podczas zwykłego zgromadzenia wspólników tj. dotyczących zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podziału zysku lub pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członków organu.

Dotychczas głosowanie pisemne wspólników było możliwe, ale w sprawie powyższych uchwał zostawało wyłączone, co powodowało konieczność zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W związku z wykreśleniem § 4 z art. 231 głosowanie pisemne jest możliwe również nad uchwałami podejmowanymi w trakcie zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Głosowanie pisemne może odbyć się za uprzednią jednomyślną zgodą wszystkich wspólników na późniejsze głosowanie pisemne, które wówczas odbywa się według zasad kodeksu spółek handlowych lub zasad przewidzianych w umowie spółki.

Możliwość głosowania pisemnego również nad corocznymi uchwałami podejmowanymi podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników na pewno ułatwi przeprowadzanie głosowania w przypadku spółek, których wspólnicy mają swoje siedziby znacznie oddalone od siebie, czasami w różnych odległych państwach. Do tej pory wspólnicy, którzy nie mogli stawić się osobiście na zgromadzeniu zmuszeni byli powołać pełnomocnika, co związane było również z koniecznością przesyłania pełnomocnictw. W nowym stanie prawny, przesyłać będzie można wyłącznie uchwały.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry