Przewiń do aktualności

Biała lista podatników VAT dostępna już od 1 września 2019 roku

04.09.2019 - Agnieszka Radniecka

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT (połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT), mający ułatwiać weryfikację kontrahentów, bezpieczną transakcję oraz zachowanie należytej staranności w biznesie.

Wykaz ten jest dostępny od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie internetowej.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Na białej liście znajdują się informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Biała lista ma umożliwić weryfikację danych kontrahentów.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy zamieszczony w Wykazie podatników VAT (Białej liście), jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.

Ważne by dany rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydującym jest zatem dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

Co do zasady, podatnik nie powinien czekać z weryfikacją rachunku bankowego kontrahenta do momentu wystawienia faktury VAT, powinien natomiast podjąć stosowne kroki, najlepiej już na etapie negocjacji umowy i uwzględnić przedmiotową kwestię w umowie.

Konsekwencje negatywnej weryfikacji rachunku bankowego przy dokonywaniu przelewu należności ponad 15.000 zł mogą być dość poważne:

  • w przypadku zwłoki w płatności faktury –  spowoduje konieczność zapłaty odsetek ustawowych lub umownych;
  • w przypadku zapłaty należności na niezweryfikowany rachunek bankowy:

a) będziemy musieli wyłączyć przedmiotowy koszt z kosztów uzyskania przychodów,

b) przyjmujemy na siebie ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

Wyjątkowo, kwotę ponad 15.000 zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście) właściwym dla sprzedawcy.

Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry