Przewiń do aktualności

bieg okresu przedawnienia – zmiana przepisów

12.05.2022 - Marta Sawicka

30 czerwca 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zmieniająca przede wszystkim przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych w związku z podjęciem mediacji oraz p próby ugodowej.

Zmieniony zostaje art. 121 k.c. dotyczący zawieszenia biegi przedawnienia, poprzez dodanie ust. 5 i 6. W związku z tą zmianą bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na czas trwania mediacji oraz przez czas trwania postępowania pojednawczego wywołanego wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. 

Obecnie, wszczęcie mediacji oraz złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej skutkowało przerwaniem biegu przedawnienia, które biegło na nowo po zakończeniu takich postępowań. Celem wprowadzenia nowelizacji jest ograniczenie postępowań wywołanych wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia.

Przy czym, przepisy przejściowe stanowią, że do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowelizacja wprowadza zmiany również w innych przepisach, które zostaną omówione w kolejnych wpisach.

 

Podstawa prawna: ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2459)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry