Przewiń do aktualności

Certyfikujący unijny znak towarowy

02.11.2017 - Agnieszka Radniecka

Dotychczas wyróżniano indywidualne unijne znaki towarowe i unijne znaki towarowe wspólne. Nowością jest wprowadzenie z dniem 1 października 2017 r., w związku z wejściem w życie w dniu 23 marca 2016 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (rozporządzenie zmieniające), certyfikujących unijnych znaków towarowych.

Znak certyfikujący oznacza, że ​​towary i usługi spełniają określone, nadzorowane normy jakości, wskazane w „regulaminie używania znaku”, który należy przedłożyć razem ze znakiem towarowym.

Dostęp do unijnego znaku certyfikującego mają wszystkie podmioty publiczne lub prywatne spełniające wymogi określone w regulaminie używania znaku. Sam właściciel tego rodzaju znaku nie może jednak prowadzić działalności polegającej na dostarczaniu towarów i usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane (zasada neutralności) i ma obowiązek złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełnia powyższy wymóg.

W treści regulaminu używania znaku właściciel znaku certyfikującego winien wskazać:

  • osoby uprawnione do używania znaku,
  • właściwości, które mają być certyfikowane znakiem,
  • sposób badania określonych właściwości przez organ certyfikujący,
  • sposób nadzoru (kontroli) nad podmiotami używającymi znaku,
  • warunki używania znaku,
  • sankcje za naruszenie warunków używania.

Wprowadzenie znaków certyfikujących, to odpowiedź na rosnącą świadomość konsumentów oraz potrzebę budowania ich zaufania do przedsiębiorców w oparciu o jakość.

 

(Informacje zawarte w tym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji na omawiany temat prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry