Przewiń do aktualności

Konsekwencje Brexitu dla unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

25.09.2019 - Agnieszka Radniecka

Proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowany przez referendum w czerwcu 2016 roku, wciąż jeszcze trwa i, pomimo trudności oraz wielu zawirowań politycznych i prawnych, nieuchronnie nastąpi. Brytyjczycy mają problem z wynegocjowaniem stosownej umowy, do najważniejszych brytyjskich postulatów w negocjacjach należą: opuszczenie unii celnej, wspólnego rynku towarowego, rezygnacja z zasady swobodnego przepływu ludzi i zaprzestanie uznawania właściwości kompetencyjnej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących Wielkiej Brytanii. Jednak w samej Wielkiej Brytanii coraz większą siłę mają poglądy, iż Brexit powinien nastąpić nawet bez umowy. Dnia 6 września 2019 Izba Lordów przyjęła bez poprawek ustawę zmuszającą premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek o przedłużenie procesu Brexitu do stycznia 2020 roku. Wyjście ze wspólnoty wcześniej jest możliwe tylko, gdy Parlament przyjmie do 19 października jakąkolwiek inną wersję umowy wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty.

W obecnej sytuacji prawnej, 31 października 2019 o godz. 23:00 GMT Wielka Brytania opuści UE bez jakichkolwiek uzgodnień dotyczących sfery gospodarczej czy społecznej.

W odniesieniu do praw własności intelektualnej Brexit będzie miał wpływ jedynie na unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe Unii Europejskiej. Zarówno te zarejestrowane jak i niezarejestrowane. Ochrona patentów europejskich, często omyłkowo określanych jako patenty Unii Europejskiej, pozostanie w dużej mierze taka sama jak dotychczas. Z jaką rzeczywistością przyjdzie się zmierzyć przedsiębiorcom Unii Europejskiej w zakresie ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych po Brexicie?

Mimo utrzymującego się stanu niepewności co do ostatecznych skutków „rozwodu” Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, pewne konsekwencje można przewidzieć wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego. Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur unijnych będzie skutkowało traktowaniem tego państwa jako „kraju trzeciego” i przez ten pryzmat należy określać konsekwencje Brexitu.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w dokumencie z 18 stycznia 2018 roku przedstawił pokrótce skutki, jakie wywoła Brexit w stosunku do unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych. Najważniejsze praktyczne konsekwencje zostały wskazane w komunikacie nr 2/2019 Dyrektora Wykonawczego EUIPO (wersja z dnia 12 kwietnia 2019 r.) Na podstawie powyższego dokumentu, można przeanalizować główne trzy sytuacje:

  • Brak zgłoszonego znaku towarowego / wzoru wspólnotowego w dniu Brexitu

Należy złożyć osobne wnioski o rejestrację w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

  • Znak towarowy / wzór wspólnotowy został zgłoszony przed Brexitem, ale nie został zarejestrowany do dnia Brexitu

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego / wzoru wspólnotowego w Unii Europejskiej jest w trakcie rozpatrywania, należy jak najszybciej dopełnić formalności co pozwoli na zachowanie daty zgłoszenia w UE

  • Znak towarowy / wzór wspólnotowy jest zarejestrowany w dniu Brexitu

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE ograniczy terytorialny zakres ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych do terytorium pozostałych 27 państw członkowskich UE. Od dnia wystąpienia unijne znaki towarowe (i wzory wspólnotowa) nie będą zasadniczo chronione w Wielkiej Brytanii w związku z brzmieniem art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE. Ciągłość ochrony unijnych znaków towarowych zarejestrowanych (lub zgłoszonych) w Wielkiej Brytanii przed dniem wystąpienia zależy zatem wyłącznie od warunków ustanowionych przez prawo Wielkiej Brytanii.

Komisja Europejska stoi na stanowisku, że prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych (i analogicznie do wzorów wspólnotowych), udzielone przed datą wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, powinny automatycznie pozostawać w mocy na jej terytorium (prawdopodobnie już jako prawa krajowe), jednakże ta kwestia jest uzależniona od ostatecznego kształtu „umowy rozwodowej”.  Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być rozwiązanie, iż zarejestrowane znaki towarowe i wzory przemysłowe w Unii Europejskiej przed datą wyjścia, zostaną objęte brytyjskim prawem ochronnym, co oznacza, że znak towarowy byłby traktowany tak, jakby był zarejestrowany w Wielkiej Brytanii i tam podlegałby odnowieniu. (European Commission, Position paper on IP Rights, 20 September 2017, Doc. No TF50 (2017) 11/2, at point I.1.).

Należy więc mieć na uwadze, iż jeśli np. w 2019 r. mija 10-letni okres ochrony na znaki unijne czy wspólnotowe wzory przemysłowe, odpowiedni wniosek wraz z opłatą za przedłużenie ochrony należy wnieść nie tylko do EUIPO ale także do Brytyjskiego Urzędu Patentowego za pośrednictwem tamtejszego rzecznika patentowego.

W związku jednak z faktem iż umowy rozwodowej wciąż nie ma, a wyjście Wielkie Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy może stać się faktem, przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, chcący prowadzić działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii i na tym terenie zapewnić sobie ochronę znaków towarowych czy wzorów użytkowych, muszą liczyć się z tym, iż trzeba będzie stosować prawo brytyjskie.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry