Przewiń do aktualności

Nowe zasady urlopu opiekuńczego

12.05.2023 - Marta Sawicka

Nowelizacja kodeksu pracy, wchodzącą w życie 26 kwietnia 2023 r., o które pisaliśmy tutaj wprowadza wiele zmian w dotychczasowych przepisach, ale także kilka całkowitych nowości w zakresie uprawnień pracowniczych. Jedną z nich jest urlop opiekuńczy, przysługujący na wniosek pracownika w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Wymiar urlopu ustalono na pięć dni w roku kalendarzowym.

Przepisy nie określają jednak tego, czym będą „poważne względy medyczne”. Dotyczyć to będzie sytuacji zdrowotnej (choroba, skutki wypadku), bądź wprost powiązanej ze zdrowiem (np. niezbędna pomoc w przewiezieniu po zabiegu medycznym), o charakterze wykraczającym poza drobne dolegliwości zdrowotne.

Urlop będzie udzielany w celu opieki lub wsparcia. Pojęcia te są dosyć obszerne – to zarówno typowa opieka bezpośrednia nad osobą obłożnie chorą, jak również pomoc w codziennych sprawach, pomoc przy wizycie u lekarza, odbiór ze szpitala po zabiegu medycznym itp.

Pracownik może ubiegać się o urlop opiekuńczy, w celu opieki nad:

  • członkiem rodziny,
  • osobą zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pojęcie członków rodziny zostało zdefiniowane w art. 173(1) par. 2 k.p. – są to syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. W odniesieniu do członków rodziny nie jest konieczne wypełnienie żadnego dodatkowego warunku, w szczególności wspólnego zamieszkiwania zarówno stale, jak w trakcie samego korzystania z tego urlopu.

W przypadku zaś drugiej grupy osób nie jest istotny z kolei żaden związek pokrewieństwa, powinowactwa czy faktycznego partnerstwa życiowego. Ważny jest jedynie fakt wspólnego zamieszkiwania.

 

Urlop wynosi pięć dni w trakcie roku kalendarzowego. Nie będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy w  trakcie roku. Wymiar roczny urlopu będzie jednak łącznym wymiarem u wszystkich kolejnych pracodawców. Udzielany będzie na całe dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy, bez względu na ilość godzin zaplanowanych w rozkładzie czasu pracy do przepracowania.

 

Podstawa prawna:

  • art. 173(1) – 173(3) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w brzmieniu obowiązującym od 26 kwietnia 2023 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)

 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry