Przewiń do aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe

20.11.2018 - Marta Sawicka

19 listopada została podpisana przez Prezydenta ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa o PPK przewiduje utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, który współtworzyć będą pracownicy, pracodawcy oraz państwo.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku, jednakże od 1 lipca 2019 roku, obowiązek uruchomienia PPK będą mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników, w dalszej kolejności: od 1 stycznia 2020 roku – pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 50 pracowników, od lipca 2020 roku – pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 pracowników, od stycznia 2021 roku – pozostali pracodawcy oraz podmioty administracji publicznej.

Wysokość podstawowej składki Pracodawcy będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika. Pracodawca może zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Natomiast podstawowa finansowana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia. W przypadkach określonych w ustawie może zostać obniżona do 0,5%. Pracownik również może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Po osiągnięciu wieku 60 lat, pracownik będzie mógł zdecydować o wypłacie zgromadzonych środków. Wówczas 25% zostanie wypłacone jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach. W określonych przypadkach, pracownik będzie mógł wnioskować o wcześniejszą wypłatę środków (choroba).

Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu, zwolnione są od podatku od spadków, a także od podatku od zysków kapitałowych.

Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Koszty prowadzenia PPK będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry