Przewiń do aktualności

Uczciwa konkurencja nie wyklucza naśladownictwa

04.12.2020 - Agnieszka Radniecka

Naśladownictwo samo w sobie nie jest zjawiskiem nagannym, ponieważ postęp jest możliwy głównie dzięki korzystaniu z osiągnięć z przeszłości.

Uczciwa konkurencja nie wyklucza naśladownictwa cudzych produktów czy usług o ile naśladownictwo to nie polega na kopiowaniu zewnętrznej postaci gotowego produktu przy użyciu technicznych środków reprodukcji, które może wprowadzić w błąd klientów co do tożsamości producenta lub produktu. Innymi słowy, nasz produkt nie może być imitacją cudzego produktu, powodującą, że klient, chcąc kupić znany sobie produkt oryginalny, nabędzie przez pomyłkę nasz.

Jak wskazuje się w literaturze, pojęciem produktu należy również objąć usługę, o ile oczywiście ma ona konkretny, dostrzegalny zewnętrznie przejaw, który może zostać skopiowany. Wskazuje się, że do takich przejawów usługi może należeć: identyfikacja wizualna, opis, sposób jej świadczenia.

W literaturze wskazuje się też, że mówiąc o „zewnętrznej postaci gotowego produktu” należy mieć na względzie nie tylko wygląd produktu, ale też inne cechy, które za pomocą zmysłów pomagają postrzegać klientowi dany produkt, to jest wszelkie cechy, które są postrzegalne dla otoczenia, z zewnątrz danego produktu, niezależnie od tego, jakimi zmysłami to postrzeganie się odbywa. Chodzi zatem o te cechy produktów, które dostrzegamy bez potrzeby np. ich demontażu czy ich dalszej analizy.  Stąd, należy uznać, iż dany produkt może być naśladowany poprzez powielenie zewnętrznej postaci gotowego produktu, którą ujawnia się w formie zapachu lub dźwięku.

W szczególności, nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Możliwe jest zatem kopiowanie cech technicznych, oczywiście o ile nie są chronione prawami wyłącznymi.

Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

Wskazać trzeba, iż ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), oprócz odpowiedzialności cywilnej, za czyn nieuczciwej konkurencji w formie karalnego naśladownictwa, przewiduje odpowiedzialność karną. (art. 24)

Wprowadzając nowy produkt czy usługę na rynek należy rozważyć, czy nie stanowi to zabronionego naśladownictwa. W każdym jednak przypadku, nawet jeśli nasze naśladownictwo nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, może naruszać prawa wynikające z patentu, wzoru użytkowego lub np. stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Innym zagadnieniem jest także naśladownictwo oznaczeń indywidualizujących (przedsiębiorcę, produkt), znaków towarowych czy naśladownictwo w zakresie pomysłu na dany produkt. Stąd, by uchronić się przed zarzutami o wprowadzaniu czy sprzedawaniu „podróbki”, należy dołożyć szczególnej staranności, by dobrze zbadać rynek i naszą konkurencję.

„Aby odnieść sukces z interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny” Henry Marchant

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry