Przewiń do aktualności

Umowa Powiernicza

10.04.2018 - Marta Sawicka

Umowa powiernicza jest umową nienazwaną, tj. nie jest regulowana w kodeksie cywilnym ani w innych przepisach prawa. Zastosowanie mają do niej więc ogólne przepisy dotyczące zobowiązań umownych oraz, jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 18 lutego 2004 r., sygn. akt V CK 216/03) przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Bowiem przedmiotem umowy powierniczej jest powierzenie wykonywania czynności w imieniu powierzającemu.

Rozróżnić można dwa rodzaje powiernictwa: – fiducjarne, na podstawie którego określone prawo zostaje przyznane powiernikowi w pełni oraz powiernictwo upoważniające tj. na mocy którego powiernik jest uprawiony do zarządzania określonym prawem w swoim imieniu, lecz prawo to nie zostaje jemu przyznane.

Instytucja (powiernictwo fiducjarne) ma szerokie zastosowanie w prawie Spółek, w przypadku, gdy wspólnik nie chce lub nie może bezpośrednio zajmować się sprawami spółki. Wówczas, na mocy porozumienia (umowa powiernicza), powiernik dokonuje czynności prawnych związanych
z prowadzeniem Spółki, działając w swoim imieniu, ale na rzecz swojego mocodawcy.

Mocodawca pozostaje w zasadzie anonimowy, nie występuje jako wspólnik. We wszystkich umowach figurują dane powiernika jako osoby uprawnionej do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki, zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze.

Na podstawie umowy powierniczej powiernik ma obowiązek przenieść wszystko co uzyskał w związku z realizacją umowy. Za swoje czynności powiernik otrzymuje wynagrodzenie.

Dla umowy powierniczej nie jest wymagana żadna szczególna forma, może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej.

Powiernictwo zazwyczaj ma zastosowanie w celu ochrony majątku powiernika, który zostaje anonimowy, a także w przypadkach, gdy powiernika obowiązuje zakaz konkurencji działania w innych podmiotach gospodarczych o podobnym profilu.

Umowa powiernicza jest obojętna podatkowo, poza wynagrodzeniem powiernika. Powiernik nie otrzymuje bowiem żadnego definitywnego przysporzenia z tytułu działania w strukturach spółki. Dywidenda, która zostaje mu wypłacona, zostaje przekazana powierzającemu.

 

Informacje zawarte w tym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji na omawiany temat prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry