Przewiń do aktualności

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy

29.03.2019 - Marta Sawicka

21 kwietnia 2019 roku, wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniającej ustawę z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa wprowadza obowiązek składania przez osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. Brak złożenie deklaracji skutkuje odmową zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.  Gmina będzie weryfikować spełnianie przez najemców kryterium dochodowego, nie częściej niż co 2,5 roku.

Gmina może również żądać złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Wprowadzono również definicję „pobliskiej miejscowości” jako miejscowości położonej w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub powiecie graniczącym z tym powiatem.

Nowe przepisy mają umożliwić weryfikację dochodów najemców w celu zapewnienia lokali komunalnych przede wszystkim dla mieszkańców o najniższych dochodach. Możliwość podwyżek czynszów dla lokatorów przekraczających próg dochodowy ma zapewnić większą rotację lokatorów w lokalach komunalnych.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry