Przewiń do aktualności

Działalność nieewidencjonowana

09.10.2018 - Marta Sawicka

Wraz z wejściem przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wprowadzono możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną przedsiębiorcą nie jest.

Taka możliwość została zdana osobom, które w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności. Działalność może być prowadzona w tej formie, dopóki nie zostanie przekroczony próg przychodu
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w żadnym miesiącu prowadzenia takiej działalności.

Przy czym działalność nierejestrowana nie może być prowadzona w formie spółki cywilnej.

Po przekroczeniu w ciągu miesiąca powyższego limitu przychodów, przedsiębiorca jest zobowiązany, w terminie 7 dni od dnia przekroczenia, działalność zarejestrować w Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej.

Prowadzenie nierejestrowanej działalności nie powoduje również konieczności rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i opłacania składek.

Uzyskane dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym (PIT). Przedsiębiorca taki jednak nie wpłaca co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy. Uzyskane przychody rozlicza się tylko raz w roku, poprzez złożenie deklaracji PIT 36, jako przychody z innych źródeł, według obowiązujących stawek.

Opodatkowanie podatkiem VAT wygląda tak samo jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku zwolnienia, konieczne jest prowadzenie uproszczonego rejestru sprzedaży.

Sprzedaż należy dokumentować fakturą lub raportem z kasy fiskalnej (jeśli jest obowiązek ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej), ewentualnie w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej, nie jest zatem pozbawione wszelkich obowiązków ewidencyjnych.

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry