Przewiń do aktualności

nowelizacja kodeksu cywilnego – wyzysk

13.05.2022 - Marta Sawicka

Ustawa nowelizująca przepisy kodeksu cywilnego, o której pisaliśmy już tutaj wprowadza zmianę do art. 388 kodeksu cywilnego dotyczącego wyzysku.

Nowelizacja nie tylko zmienia treść dotychczasowego przepisu art. 388, wprowadzając „brak dostatecznego rozeznania” co do przedmiotu umowy, jako przesłankę powołania się na „wyzysk” oraz możliwość wyboru przez stronę poszkodowaną z alternatywnych roszczeń tj. żądanie zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia albo  unieważnienia umowy. :Przede wszystkim wprowadza w nowym § 2 domniemanie, że jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, to oznacza, że przewyższa je w stopniu rażącym, a co za tym idzie – pozwala na powołanie się przez tę stronę na wyzysk.

Jak już wspomniano w poprzednim wpisie, ustawa zmienia terminy przedawnienia oraz zasady biegu terminów przedawnienia. W zakresie instytucji wyzyski, termin przedawnienia zostaje wydłużony do trzech lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – do sześciu lat.

Podstawa prawna: ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2459)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry