Przewiń do aktualności

nowelizacja kodeksu cywilnego – najem

17.05.2022 - Marta Sawicka

Pisaliśmy już o nowelizacji kodeksu cywilnego obejmującej przepisy dotyczące biegu okresu przedawnienia oraz wyzysku. Zmiany dotyczyć będą również przepisów o najmie. 

Zmianie ulegną zasady odpowiedzialności za zapłatę zobowiązań z tytułu najmu. Aktualnie za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej art. w art. 6881 § 1 kodeksu cywilnego, tj. 30 czerwca 2022 roku, z grona osób odpowiedzialnych zostaną wyłączeni zstępni pozostający na utrzymaniu najemcy, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

 

Podstawa prawna: ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2459)

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry