Przewiń do aktualności

ustawa o zarządzie sukcesyjnym podpisana

08.08.2018 - Marta Sawicka

25 lipca 2018 roku, Prezydent podpisał ustawę z 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, o której pisaliśmy wcześniej.

Ustawa reguluje zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci osoby fizycznej prowadzącej dotychczas działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawa ma na celu uregulowanie zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem, po śmierci przedsiębiorcy.

O sposobach powołania Zarządcy sukcesyjnego, również pisaliśmy.

Zgodnie z ustawą zarządca sukcesyjny może zostać powołany maksymalnie na dwa lata, w wyjątkowych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony przez Sąd do lat 5.

Zarządca sukcesyjny będzie miał prawo do podejmowania wszelkich czynności zwykłego zarządu. Natomiast na czynności przekraczające zwykły zarząd będzie musiał uzyskać zgodę wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, ewentualnie – sądu.

Najistotniejszym rozwiązaniem nowej ustawy jest utrzymanie w mocy umów o pracę, kontraktów, zezwoleń i koncesji związanych z przedsiębiorstwem.

Zachowana zostanie również ciągłość rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy, które dokonywane one będą z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy, takie jak VAT, PIT, akcyza.

Również spółki cywilne będą mogły funkcjonować dalej, po śmierci jednego ze wspólników, w związku z ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego.

Przepisy przejściowe wskazują, iż przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców, których śmierć nastąpiła po dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie uchwalonej ustawy.

Do umów zawartych przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się nowe przepisy ustawy dotyczący utrzymania w mocy umów zawartych przez przedsiębiorcę w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Do umów o pracę zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, a także do postępowań administracyjnych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się również przepisy nowej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego umów zawartych przez przedsiębiorcę w zakresie jego działalności, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz dotyczącego wykonywania dystrybucji ubezpieczeń, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 

 

O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią radców prawnych wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Kliknij i dowiedz się więcej
Agnieszka Radniecka
Agnieszka Radniecka
radca prawny
+48 600 150 659
Marta Sawicka
Marta Sawicka
radca prawny
+48 609 732 952
Przewiń do góry